(μουσ.) гармония, (μεταφ.) согласие.


(μουσ.) гармония, (μεταφ.) согласие.
[армоникос] εκ.

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.

Книги

Другие книги по запросу «(μουσ.) гармония, (μεταφ.) согласие.» >>